مرتب سازی بر اساس:
Evin Crossroad, Chamran Highway, Tehran, Iran
تا 15% تخفیف

قیمت از : $4,200,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Mellat Blvd, 33 Bridge, Isfahan, Iran
تا 32% تخفیف

قیمت از : $4,908,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Vali Asr and Chamran Highway Crossroad, Tehran, Iran
تا 31% تخفیف

قیمت از : $4,950,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
No. 51, Shahid Khodami St., Vali-e Asr Ave., Tehran, Iran
تا 5% تخفیف

قیمت از : $6,500,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Evin Crossroad, Chamran Highway, Tehran, Iran
تا 30% تخفیف

قیمت از : $5,700,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Taleghani St., Tehran, Iran
تا 25% تخفیف

قیمت از : $3,970,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Damavand Ave, Tehran Pars, Tehran, Iran
تا 18% تخفیف

قیمت از : $2,600,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Hejab St., Fatemi St.,Tehran, Iran
تا 15% تخفیف

قیمت از : $2,800,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Yaman St., Velenjak, Tehran, Iran
تا 33% تخفیف

قیمت از : $4,100,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Opposite Terminal 1, South of main Blvd of Imam Khomeini airport, Km 30 of Khalij-e Fars Highway, Tehran, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $4,790,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 24 & 26, Imam Reza St., Mashhad, Iran
تا 8% تخفیف

قیمت از : $4,048,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Meshkini St., Shiraz, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $5,050,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Meraj St., Pasdaran Blvd, Bandar Abbas, Hormozgān, Iran
تا 30% تخفیف

قیمت از : $3,720,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Lane 33, Abedi St., Behroud Sq., Saadat Abad, Tehran, Iran
تا 18% تخفیف

قیمت از : $7,050,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 34 & 36, Imam Reza St., Mashhad, Iran
تا 14% تخفیف

قیمت از : $4,190,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Khayyam St., Mashhad, Iran
تا 43% تخفیف

قیمت از : $4,300,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Sahel Sq., Kish, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $4,090,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 14 and 16 Lanes, Imam Reza St.,Mashhad, Iran
تا 23% تخفیف

قیمت از : $4,040,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Shahid Rajaee St., Ramsar, Mazandaran, Iran
تا 11% تخفیف

قیمت از : $4,270,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 4 & 6, Imam Reza St., Mashhad, Iran
تا 35% تخفیف

قیمت از : $2,810,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...